Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

INTERLIGOVÝ PLES - POZVÁNKA

INTERLIGOVÝ PLES - POZVÁNKA celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU V SILADICIACH - ODPIS VODY

V dňoch 4. a 5. januára 2019 ( t.j. v piatok a v sobotu) sa uskutoční odpis vody v domácnostiach. Preto žiadame občanov, aby umožnili vstup do vodovodnej šachty. V prípade že nebude možné stav vody odpísať je potrebné stav nahlásiť bezodkladne osobne na Obecnom úrade v Siladiciach, alebo e-mailom na mail obecného úradu: obecnyurad@siladice.sk celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s.

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Predĺženie lehoty na podávanie pripomienok

OZNAM - Predĺženie lehoty na podávanie pripomienok
k návrhu riešenia Územného plánu obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 3.
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na ŽP

OZNAM - zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti –,,Ťažba štrkopieskov Siladice,,. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018 Výsledky v obci Siladice

Komunálne voľby 2018
Výsledky v obci Siladice celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.1/2016

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.1/2016 celý text

ostatné | 10. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 obec Siladice

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 obec Siladice celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná