Navigácia

Obsah

Školstvo

 

Názov školy podľa zriaďovacej listiny:        ZŠ s MŠ Siladice 187

Riaditeľ školy:                                                 Mgr. Dana Kováčiková
Tel.:  +421
 33 744 5229                                 +421 905 449 359

Poradca pre MŠ:                                             Anna Miklovičová

Web školy:                                                       www.siladicezs.edupage.org

 

Adresa:

Základná škola:                                                    Materská škola:

Siladice 187                                                           Siladice 247

92052 Siladice                                                      92052 Siladice

 

tel.:       +421 33 744 51 37                                            tel.:         +421 33 744 51 48

e-mail:  dzskola@gmail.com                                         e-mail:    mssiladice@gmail.com