Navigácia

Obsah

 Komisie obecného zastupiteľstva

ERB1OBEC SILADICE

 

OZNAM

Komisie obecného zastupiteľstva.Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva

a obyvateľov zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. 

     Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

     Obec SILADICE má vytvorené tieto stále komisie: 


       *  Finančná komisia:

Predseda: Ing.Antalová,členovia: Ing. Nosková,P.Lančarič

       * Komisia kultúry,športu a mládeže:

Predseda: p.Šimonák členovia:P.Varga, J.Trnovec

       * Komisia výstavby, územného rozvoja a životného    prostredia: Predseda:V.Hábel, členovia:Ing.arch.Hábelová, P.Lančarič
 

      *Komisia verejného poriadku:

Predseda:J.Trnovec, členovia: P.Varga, M.Mesároš

 

 

OBČANIA , KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PRACOVAŤ V TÝCHTO KOMISIACH

NECH SA PRIHLÁSIA NA OBECNOM ÚRADE V SILADICIACH V TERMÍNE DO 15.04.2015