Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach dňa: 12.02.2018 schválilo ako spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti - výmena pozemkov v k.ú. Siladice 

Postup podňa § 9 a ods. 8 písm. e/ Zákona o majetku obcí - prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Zdôvodnenie: Výpis z uznesenia č. 1/2018.

Výmena pozemkov v k.ú. Siladice

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť