Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy

Typ: ostatné
Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2019/2020

sa uskutoční v dňoch

25.05. 2020 – 28.05.2020

v čase od 10:30 hod. do 12:00 hod.

Tlačivo k zápisu si môžete vyzdvihnúť v MŠ od  1. apríla.

 

 

Podmienky pre prijatie detí:

Prednostne sa prijíma dieťa v zmysle zákonných podmienok t.j.,

-   dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-   dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ sa bude postupovať nasledovne:

  • uprednostňujú sa deti, ktoré dovŕši 3.rok života k 31.8.2020.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu k začiatku školského roka od 25. mája do 28. mája v čase od 10:30 – 12:00 hod.,      pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa  vydá riaditeľka školy spravidla do 30.júna.

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorého prejavy, alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je prílohou k žiadosti aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

 

 


Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2020 12:09
Autor: Správce Webu