Navigácia

Obsah

Život v obci


p. Róbert Repka a pani Anna Šimonáková


Do pamätnej knihy obce Siladice, sa dňa 26. júla 2016 podpísala najstaršia občianka Siladíc pani Anna Šimonáková, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Starosta obce p. Róbert Repka v mene svojom i v mene občanov Siladíc, zaželal jubilujúcej Anne Šimonákovej do ďalších rokov života naďalej veselú myseľ, dobré zdravie, spokojnosť a veľa síl.