Navigácia

Obsah

Personálne obsadenie:

 

Riaditeľ:                                 Anna Miklovičová

Učiteľka:                                Mgr. Stanislava Brestovanská

Vedúca školskej jedálne:    Bc. Erika Žáková

Kuchárka :                              Kvetoslava Turasová

Školníčka:                              Lucia Tnovcová