Navigácia

Obsah

Vážení rodičia  a priatelia školy,

naša materská škola má aj svoje Občianske združenie s názvom Zelený trojlístok.

Ak nám chcete pomôcť zlepšiť výchovno-vzdelávací proces  a vybavenie MŠ a jej okolia možete nám darovať Vaše 2% z daní.

Každé jedno eurko sa nám určite zíde.

Nakoľko máme OZ aj s inou organizáciou, poprosíme kópiu Vyhlásenia so sumou poslať do MŠ poštou , alebo emailom na materskaskola@siladice.sk

Pár informácií ako nám pomôcť:

1. Ste zamestnanec a daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ ?

Obchodné meno alebo názov: Zelený trojlístok
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Siladice 247, 92052 Siladice
Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37990110

2. Podávate si daňové priznanie sami?

 

3. Postup pre právnické osoby

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.