Navigácia

Obsah

 

Predseda: Lucia Trnovcová

Podpredseda: Zuzana Miškolciová

 

Členovia RŠ:

Mgr. Stanislava Brestovanská - pedagogický zamestnanec

Lucia Trnovcová - nepedagogický zamestnanec

Zuzana Miškolciová - rodič

Hana Šimová - rodič

Peter Varga - delegovaný za obec