Navigácia

Obsah

 

Evidencia žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby:

 - denný stacionár

 - zariadenie pre seniorov

 - zariadenie opatrovateľskej služby

 

Poradové číslo

 

Dátum podania žiadosti

 

Číslo spisu

001

22.05.2024

OCUSI/KES/S2024/00180