Navigácia

Obsah

OBEC SILADICE

Počet obyvateľov k 31.12.2021...... 676

  

OBEC SILADICE

Počet obyvateľov k 31.12.2020...... 695

Narodenie rok 2020            SPOLU  1 dieťa

    0 dievčat

    1 chlapec

Úmrtia rok 2020                  SPOLU  7 obyvateľov

     4 ženy

     3 muži

Prisťahovaní  rok 2020      SPOLU  7 obyvateľov

     4 ženy

     3 muži

Odsťahovaní rok 2020       SPOLU 16 obyvateľov

     9 žien

     7 mužov

Počet obyvateľov k 1.1. 2020...... 710

 

                                                                                       OBEC SILADICE

Počet obyvateľov k 31.12.2019 ......  710

Narodenie rok 2019            SPOLU  10 detí

    6 dievčat

    4 chlapci

Úmrtia rok 2019                  SPOLU  9 obyvateľov

     5 žien

     4 muži

Prisťahovaní  rok 2019       SPOLU  10 obyvateľov

     7 žien

     3 muži

Odsťahovaní rok 2019        SPOLU 12 obyvateľov

     8 žien

     4 muži

Počet obyvateľov k 1.1. 2019 ...... 711

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obyvateľov k 31.12.2018                                 711

Narodenie

1 dievča

2 chlapci

Úmrtia

5 žien

6 mužov

Prisťahovaní

13 žien

11 mužov

Odsťahovaní

7 žien

7 mužov

 

Počet obyvateľov k 1.1. 2018  ............................709