Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

 

Informácia pre verejnosť
(vyplývajúce z §15 Zákona NR SR č. 42/1994)

 

Príručka pre obyvateľstvo