Navigácia

Obsah

Základné informácie:

Obec Siladice leží v južnej časti okresu Hlohovec, pričom jej stred je vzdialený vzdušnou čiarou 8 km od stredu mesta Sereď a približne 8,5 km od stredu mesta Hlohovec.

Siladice sú situované do geomorfologickej oblasti Podunajská nížina a do geomorfologického celku Podunajská pahorkatina. Rozloha katastra obce je 760 ha.

Vo východnej časti katastra, v smere zo severu na juh, preteká rieka Váh. Okrem Váhu preteká cez Siladice aj rieka Dudváh zo západu smerom na východ. Dudváh východne od intravilánu ústi do Váhu ako jeho pravostranný prítok.

Časťou územia v severozápade prechádza cestná komunikácia národného významu – diaľnica D1. Cez územie katastra prechádza centrálnou časťou železničná trať v severojužnom smere.

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1113. Siladice boli zmienené v Zoborskej listine spolu s vyše 150 obcami Zoborského opátstva.

Siladice sú členom viacerých organizácií, napr.: ZMOS, ZMO región JE Jaslovské Bohunice, o.z. Poniklec – Váh.