Navigácia

Obsah

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa podáva:

 

1) telefonicky v jednoduchých prípadoch:
na číslo +421 33 744 51 22 v čase úradných hodín.

2) osobne:
v sídle Obecného úradu v Siladiciach, v čase úradných hodín.

3) poštou na adresu:
Obec Siladice
Siladice 232
920 52 Siladice

4) e-mailom na adresu:
obecnyurad@siladice.sk