Navigácia

Obsah

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU 

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove bude v dňoch 27. 12. – 29. 12. 2023 zatvorený.  

Úradné hodiny budú 03. 01. 2024.

______________________________________________________________________________________________________

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Dňa 29.09.2023 (piatok) budú úradné hodiny od 8.00 – 11.30 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Dňa 19.07.2023 (streda) budú úradné hodiny na SOÚ len do 15:30 h.

_______________________________________________________________________________________________________

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

SOÚ -dňa 23. 12. 2022  úradné hodiny len do 11.30 hod.

_________________________________________________________________________________________________________

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

V dňoch 29. 12. – 30. 12. 2022 (štvrtok a piatok) bude Spoločný obecný úrad zatvorený.

_______________________________________________________________________________________________________

OZNAM SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU 

V dňoch 23. – 25. 11. 2022 sa pracovníci stavebného úradu Spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove zúčastnia školenia mimo svojho pracoviska.  Z uvedeného dôvodu nebude možné poskytovať občanom konzultácie. Žiadosť  je možné podať na podateľni spoločného obecného úradu, na adrese Podzámska 39, Hlohovec.  

______________________________________________________________________________________________________

OZNAM Spoločného obecného úradu:

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2021 sa všetci pracovníci stavebného úradu Spoločného obecného úradu zúčastnia na školení. V týchto dňoch nebude možné poskytovať konzultácie, žiadosti je možné podať na podateľni SOÚ, č. dv. 211, p. Ardonová Mrázová.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoločný obecný úrad bude vybavovať v súlade s uznesením vlády SR č. 30 zo dňa 17. Januára 2021, čl. 31 a 32 nasledovne:

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 iba ten úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

a

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 iba ten úkon,  ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.  

Vybavovať buduú osoby po predchádzajúcom telefonickom dohovore, na tel. č. 033/7910083 a 033/7910084.

 

______________________________________________________________________________________________________

Oznam

Stavebný úrad bude od 14. 12. do 18. 12. 2020 (od pondelka do piatku )zatvorený.

______________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Spoločný obecný úrad bude v dňoch 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 (pondelok až v piatok) zatvorený.

Žiadosti môžu FO podávať poštou.

_____________________________________________________________

Spoločný obecný úrad

Spolčný obecný úrad vznikol na základe zmluvy o vytvorení spoločného obecného úradu podľa zákona
o obecnom zriadení na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku výkonu štátnej
správy vo veciach:

 - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 - o pozemných komunikáciách

 - o sociálnych službách

 - o ochrane prírody a krajiny

 - o ochrane ovzdušia

 - o vodách

 - o ochrane pred povodňam

 - na úseku školstva

v obciach, ktoré sú účastníkmi zmluvy , pričom účastníci zmluvy sa môžu dohodnúť aj na zabezpečovaní len niektorých z uvedených činností.

Doručovacou adresou SOÚ je Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.