Navigácia

Obsah


Návrh Všeobecného záväzného nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom 08.06.2021 24.06.2021

Návrh aktualizácie PHSR 2014-2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh aktualizácie PHSR 2014-2022 09.06.2021 25.06.2021

Návrh Záverečného účtu obce Siladice za rok 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh Záverečného účtu obce Siladice za rok 2020 08.06.2021 24.06.2021