Navigácia

Obsah


Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Mesto Topoľčany 04.01.2022 20.01.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania