Navigácia

Obsah


Upovedomenie v zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Upovedomenie v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 19.11.2020 30.11.2020
Upovedomenie v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 19.11.2020 30.11.2020