Navigácia

Obsah


Oznámenie o uložení zásielky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Šimová 10.09.2020 26.09.2020

Upovedomenie v zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
UPOVEDOMENIE O VÝRUBE 23.09.2020 09.10.2020