Navigácia

Obsah


Návrh Všeobecného záväzného nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti 17.09.2021 22.10.2021

Pozvánka na zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.09.2021 16.09.2021 02.10.2021

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti 20.09.2021 27.10.2021

Rozhodnutie Územný plán zmeny a doplnky č.4/2020 - Výrok

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie Územný plán zmeny a doplnky č.4/2020 - Výrok 29.07.2021 30.09.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Prerokovanie zmien a doplnkov 04/2020 Územného plánu obce Siladice