Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OCUSI/KES/S2024/00006

Číslo registratúrneho záznamu: 11

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 10. 5. 2024

Dátum zvesenia: 29. 5. 2024

Zodpovedá: Romana Keselicová

Späť