Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Dávid Michalec

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z.

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky

a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:

DÁVID MICHALEC

920 52 Siladice

 

od: OR PZ TRNAVA OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

Číslo: ORPZ-TT-OD12-2021-002285-328

 

Uvedenú zásielku je možné vyzdvihnúť

na Obecnom úrade v Siladiciach v lehote

                                                                  

od 11.októbra 2021 do 27. októbra 2021

Vyvesené:  11.10.2021

                                                                       Zvesené:   27.10.2021

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 27. 10. 2021

Zodpovedá: Správca V

Späť