Navigácia

Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA PREROKOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 04/2020 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA PREROKOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 04/2020 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA PREROKOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 04/2020 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE 

Zverejnenie Verejnej vyhlášky na úradnej tabuli dňa 06.10.2021, CUET dňa 06.10.2021

Dokumenty  k Návrhu Zmien a doplnkov 04/2020 Územného plánu obce Siladice nájdete na stránke obce Siladice www.siladice.sk 
v časti  Samospráva . Strategické dokumenty . Územný plán obce

Alebo kliknite na link:  Návrh Zmien a doplnkov 04/2020 Územného plánu obce Siladice

Vyvesené: 6. 10. 2021

Dátum zvesenia: 31. 10. 2021

Zodpovedá: Správca Z

Späť