Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: VA62

Číslo registratúrneho záznamu: OCUSI/KES/S2024/00084-1

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (Informácia pre voliča):

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku 

Informácia pre voliča v anglickom jazyku 

 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovej stránke:

https://www.minv.sk/?volby-ep 

Vyvesené: 12. 2. 2024

Dátum zvesenia: 28. 2. 2024

Zodpovedá: Romana Keselicová

Späť