Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OCUSI/KES/S2024/00169

Číslo registratúrneho záznamu: 004

Zverejnenie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "V. etapa vyraďovania JE A1"

 

„V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly" – zaslanie správy o hodnotení činnosti

 

Informácie k zverejnenej správe 

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie správy o hodnotení 

Pozvánka na verejné prerokovanie 

 

Vyvesené: 3. 5. 2024

Dátum zvesenia: 3. 6. 2024

Zodpovedá: Romana Keselicová

Späť