Navigácia

Obsah

V prílohe je zverejnená Zmluva o dodávkach pitnej vody z obecného (verejného) vodovodu odberateľovi, ktorú mu dodávateľ dodáva za účelom jej konečnej spotreby.

Zmluva o dodávkach vody - VZOR