Navigácia

Obsah

V prílohe je zverejnená Zmluva o dodávkach pitnej vody z obecného (verejného) vodovodu odberateľovi, ktorú mu dodávateľ dodáva za účelom jej konečnej spotreby.

Zmluva o dodávkach vody - VZOR

______________________________________________________________________________________________________

Zmluva o dodávkach vody 186 (640.22 kB)

Zmluva o dodávkach vody 187 (638.46 kB)

Zmluva o dodávkach vody 266 (637.31 kB)

Zmluva o dodávkach vody 269 (633 kB)