Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.12.2021

Si-06/2021-071

Licencia na komplexný informačný systém pre obce a mestá URBIS.

1,00 EUR Jedno euro

MADE spol. sr.o.

Obec Siladice

01.12.2021

Si-06/2021-070

Nákup stolov a stoličiek

7 463,39 EUR Sedemtisícštyristošesťdesiaťtri eur, 39 centov

MEXTRA GROUP SPOLKA CYWILNA

Obec Siladice

08.11.2021

Si-06/2021-068

Pripojenie na vodovodnú sieť a nový vodomer k novostavbe

neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Siladice

08.11.2021

Si-06/2021-067

Dlažba s príslušenstvom v zmysle ponuky CPZA-20210185

778,87 EUR Sedemstosedemdesiaťosem eur, 87 centov

OZY, s.r.o

Obec Siladice

08.11.2021

Si-06/2021-066

Nálepky na hroby

neuvedené

Xtra Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

19.10.2021

Si-06/2021-065

Perá, tašky, kartičky pre seniorov

289,72 EUR Dvestoosemdesiaťdeväť eur, 72 centov

Xtra Slovakia, s.r.o.

Obec Siladice

19.10.2021

Si-06/2021-064

Oprava - porucha na vodovodnom potrubí.

neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Siladice

19.10.2021

Si-06/2021-063

Vitamíny pre seniorov

neuvedené

ALPHAMED, s.r.o

Obec Siladice

12.10.2021

Si-06/2021-062

Orez stromov, drvenie drevín a odvoz štiepky

1 978,80 EUR Jedentisícdeväťstosedemdesiaťosem eur, 80 centov

BRODEK A SPOL.

Obec Siladice

01.10.2021

Si-06/2021-061

Zber elektroodpadu a oleja

neuvedené

BOMAT, s.r.o.

Obec Siladice

30.09.2021

Si-06/2021-060

Veľkokapacitné kontajnery

neuvedené

FCC Trnava, s.r.o

Obec Siladice

30.09.2021

Si-06/2021-059

Dezinfekčné prostriedky pre MŠ, dotácia zo ŠR

124,50 EUR Jednostodvadsaťštyri eur, 50 centov

Ganesh Deluxe, s.r.o.

Obec Siladice

23.09.2021

Si-06/2021-058

Modul na webovú stránku

neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Siladice

03.12.2021

Si-06/2021-057

Skartovací stroj s podavačom

318,82 EUR Tristoosemnásť EUR, 82 centov

Alemat.cz, spol. s r.o.

Obec Siladice

30.09.2021

Si-06/2021-057

2 ks 50 litrové nádoby chlóru do vody Balneo Clear

neuvedené

Mikrochem Trade, spol. s r.o.

Obec Siladice

08.09.2021

Si-06/2021-056

Rýchlovarné kanvice 2x Kultúrny dom

67,82 EUR Šesťdesiaťsedem EUR,

Alza,sk s.r.o.

Obec Siladice

08.09.2021

Si-06/2021-055

Tablety pre Materskú školu

420,92 EUR Štyristodvadsať EUR, 92 centov

Alza,sk s.r.o.

Obec Siladice

07.09.2021

Si-06/2021-054

Výmena bojlera v Materskej škole Siladice 247

neuvedené

INSTAMA s.r.o.

Obec Siladice

06.09.2021

Si-06/2021-053

Oprava chladiaceho zariadenia v Dome smútku.

118,56 EUR Jednostoosemnásť EUR, 56 centov

FROP, a.s.

Obec Siladice

02.09.2021

Si-06/2021-052

Vykonanie odborných prhliadok a skúšok elektroinštalácie a bleskozvodov

648,00 EUR Šesťstoštyridsaťosem eur

Štefan Manca - JUNIOR

Obec Siladice

02.09.2021

Si-06/2021-051

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácie a bleskozvodov

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Štefan Manca - JUNIOR

Obec Siladice

02.09.2021

Si-06/2021-050

Revízia elektrického ručného náradia, spotrebičov OcÚ, TJ, MŠ

386,40 EUR Tristoosemdesiaťšest eur, 4 centov

Štefan Manca - JUNIOR

Obec Siladice

02.09.2021

Si-06/2021-049

Čistiace prostriedky a spotrebný mateiál OcÚ , KD

71,04 EUR Sedemdesiaťjeden eur, 04 centov

Alza,sk s.r.o.

Obec Siladice

10.08.2021

Si-06/2021-048/2

Postrek - Roundup klasik pro

157,88 EUR Jednostopäťdesiaťsedem EUR 88 centov

Lacnepostreky s.r.o

Obec Siladice

02.09.2021

Si-06/2021-048

Stolnotenisový stôl

579,00 EUR Päťstosedemdesiaťdeväť

DALI s.r.o.

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: