Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2022

Dodatok k zmluve č. S99T100005 o zvoze a skládkovaní odpadu

Si-129/2022-001

Cena uvedená v čl. II.

FCC Trnava, s.r.o

Obec Siladice

29.06.2022

DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH

Si-35/2022-023

40,00 EUR

Obec Siladice

Monika Kozmérová

22.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/102/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Svetozár Synak

22.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/101/2022

15,00 EUR

Obec Siladice

Svetozár Synak

22.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/59/2022

15,00 EUR

Obec Siladice

Svetozár Synak

20.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/137/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Pavel Mikuščák

17.06.2022

Dohoda na prenájom nebytových priestorov Kultúrneho domu v Siladiciach

Si-35/2022-022

Neuvedené

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

15.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/199/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Jarmila Moravcová

15.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/93/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Jozef Petík

07.06.2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/S/HC/0244 o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/S/HC/0244

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

07.06.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122187229

213,30 EUR Cena za pripojenie

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Siladice

06.06.2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Si-16/2022-003

81,00 EUR

3W Slovakia s.r.o.

Obec Siladice

02.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/104/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Tomáš Grónsky

02.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/22/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Roman Čierny

02.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/85/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Roman Čierny

01.06.2022

DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH

Si-35/2022-020

30,00 EUR

Obec Siladice

Zdenko Ryba

31.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/141/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Eva Lamparská

26.05.2022

DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH

Si-35/2022-018

80,00 EUR osemdesiat eur/deň

Obec Siladice

Kristína Malá

24.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/42//2021

30,00 EUR

Obec Siladice

Jarmila Mrvová

17.05.2022

DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH

Si-35/2022-017

80,00 EUR osemdesiat eur/deň

Obec Siladice

Ing. Janka Antalová

11.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/118/2022

30,00 EUR

Obec Siladice

Miroslav Rau, Mgr.

11.05.2022

DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH

Si-35/2022-015

30,00 EUR tridsať eur/deň

Obec Siladice

Zuzana Sekerešová

09.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Siladice

Si-94/2022-003

250,00 EUR

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

09.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/216/2022

15,00 EUR

Obec Siladice

Zlata Kotrubčíková

09.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Siladice

Si-94/2022-006

300,00 EUR

Obec Siladice

OZ Turistický oddiel Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: