Obsah

Ž I A D O S Ť

o prijatie dieťaťa do Materskej školy v školskom roku 2020/2021

s vyučovacím jazykom slovenským

 

 

Odoslaním formulára prehlasujem, že 

-som sa oboznámil/a s informáciou dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov,

-som sa oboznámil/a  s podmienkami prijatia do  materskej školy,

-oboznámil som sa s poučením o dodržiavaní školského poriadku,

-údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.

ÚDAJE O DIEŤATI
___
Údaje o matke
___
Údaje o otcovi
___
(do poznámky môžete uviesť aj informáciu o dieťati, napr. ak ide o dieťa s výchovno – vzdelávacími potrebami, alergie, diabetes, astma, poruchy výživy a pod ... ).
___
calendar
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto