Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Informácie na stránke Ministerstva vnútra Slovneskej republiky:  

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Siladice 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Siladiciach  

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov - Volebný obvod č. 3  

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

 

ZVEREJNENIE volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených 

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Siladiciach 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.06.2022 

 

Zverejnenie adresy - Delegovanie členov do komisií pre pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v Siladiciach 

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Siladice 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov