Navigácia

Obsah

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach

ROK 2021

Pozvánka na OZ 15122021 

 

Pozvánka na OZ 22092021 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 22.09.2021 

Príloha k Uzneseniu č. 13/2021

032021 Zápisnica zo dňa 22092021

Pozvánka na OZ 28062021 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2021 č. 3/2021 až 8 /2021  

Pozvánka na OZ 22032021

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 22.03.2021 č. 1/2021 a č. 2/2021 

ROK 2020

Pozvánka na OZ 14122020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2020 od č. 23/2020 po č. 27/2020 

Pozvánka na OZ 23092020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 od č. 16/2020 po č. 22/2020

 

Pozvánka na OZ 30062020

032020 Zápisnica zo dňa 30.06.2020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2020 od č. 8/2020 po č. 15/2020

Príloha č. 1 k Uznesniu č. 9/2020:

Dohoda-o-vysporiadani-vzajomnych-vztahov-obec-siladice-a-airnet-sro.

 

Pozvánka na OZ 12052020

022020 Zápisnica zo dňa 12052020

Uznesenie č. 4 2020

Uznesenie č. 5 2020

Uznesenie č. 6 2020

Uznesenie č. 7 2020

 

Pozvánka na OZ 12022020

Uznesenie č. 1 2020

Uznesenie č. 2 2020

Uznesenie č. 3 2020

012020 Zápisnica zo dňa 12022020

 

Rok 2019

Uznesenie 29 2019

Uznesenie 28 2019

Uznesenie 27 2019

Uznesenie 26 2019

Uznesenie 25 2019

Uznesenie 24 2019

Uznesenie 23 2019

Uznesenie 22 2019

Uznesenie 21 2019

Uznesenie 20 2019

Uznesenie 19 2019

052019 Zápisnica zo dňa 04.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 04122019

Pozvánka na zasadnutie OZ 18092019

Uznesenie 15 2019

Uznesenie 16 2019

Uznesenie 17 2019

Uznesenie 18 2019

042019 Zápisnica 18092019

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.06.2019

Uznesenie 14 2019

Uznesenie 13 2019

Uznesenie 12 2019

Uznesenie 11 2019

Uznesenie 10 2019

Uznesenie 9 2019

Uznesenie 8 2019

032019 Zápisnica zo dňa 19.06.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 03.04.2019

Uznesenie 7 2019

022019 Zápisnica zo dňa 03042019

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.02.2019

Uznesenie 1 2019

Uznesenie 2 2019

Uznesenie 3 2019

Uznesenie 4 2019

Uznesenie 5 2019

Uznesenie 6 2019

012019 Zápisnica zo dňa 20.02.2019

Rok 2018

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.12.2018

Zápisnica zo dňa 28112018

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2018

Zápisnica zo dňa 24092018

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.09.2018

Zápisnica zo dňa 26062018

Pozvánka na zasadnutie OZ 26.06.2018

Zápisnica zo dňa 09052018

Pozvánka na zasadnutie OZ 09.05.2018

Zápisnica zo dňa 02052018

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.05.2018

Zápisnica zo dňa 12022018

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.02.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Zápisnica zo dňa 06122017

Pozvánka OZ 06122017

Zápisnica zo dňa 19092017

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 19.09.2017