Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Si-158/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 002

Návrh VZN č. 2/2022 o užívaní verejných priestranstiev a dodržiavaní verejného poriadku v obci Siladice

Vyvesené: 10. 9. 2022

Dátum zvesenia: 26. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť