Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Č.j. Si-125/2022-002

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť