Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Si-125/2022-023

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Siladice

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť