Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Si-125/2022-017

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Siladiciach

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť