Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Si- 105/2022-001

Záverečný účet obce SILADICE za rok 2021 - Návrh

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SILADICE za rok 2021 - návrh

Č.j. Si-105/2022-001

  • Návrh záverečného účtu zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 26.04.2022
  • Návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle obce dňa: 26.04.2022
  • Návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli v obci dňa: 26.04.2022                                               

Záverečný účet obce SILADICE za rok 2021 - Návrh 

Vyvesené: 26. 4. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť