Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Si-125/2022-022

Zverejnenie adresy - Delegovanie členov do komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí v Siladiciach 

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť