Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Č.j. Si-125/2022-021

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.06.2022

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť