Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Č.j. Si-125/2022-019

ZVEREJNENIE volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Z

Späť