Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

    

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia pre voliča Voľby do NR SR 2020

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o doručení Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie e-mailovej adresy pre účely doručenia Žiadosti o voľbu poštou

http://www.minv.sk/informacia pre voliča