Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2024

OCUSI/Z70-DO/2024

250,00 EUR

Obec Siladice

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice

02.07.2024

Zmluva so sprostredkovateľom

OCUSI/Z43-ZS/2024

Neuvedené

Obec Siladice

Romstav Montaggi, s.r.o.

30.06.2024

Dohoda o postúpení práv a povinností

OCUSI/Z42-PP/2024

Neuvedené

účastníci konania

Obec Siladice

30.06.2024

Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste

OCUSI/Z41-MV/2024

Neuvedené

Obec Siladice

Ing. Zuzana Nosková

27.06.2024

Mandátna zmluva

OCUSI/Z40-MA/2024

1 500,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Siladice

17.06.2024

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

OCUSI/Z38-ZS/2024

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Siladice

11.06.2024

Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0031 o poskytnutí účelovej dotácie

OCUSI/Z39-DO/2024

2 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Siladice

06.06.2024

Nájomná zmluva

OCUSI/Z37-NZ/2024

684,62 EUR

Obec Siladice

Poľnohospodárske družstvo Siladice

05.06.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2024

OCISI/Z32-DO/2024

200,00 EUR

Obec Siladice

Siladický folklórny spolok

03.06.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2024

OCUSI/Z28-DO/2024

250,00 EUR

Obec Siladice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

03.06.2024

DOHODA Č. 232061 O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE

OCUSI/Z36-VP/2024

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Siladice

02.06.2024

ZMLUVA Č. 232061 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU

OCUSI/Z35-UZ/2024

76 234,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Siladice

31.05.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCUSI/Z34_NZ/2024

40,00 EUR

Obec Siladice

Marcela Hukeľova

28.05.2024

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

OCUSI/Z33-HM/2024

15,00 EUR

Obec Siladice

Zuzana Vargová

24.05.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCUSI/Z30-NZ/2024

40,00 EUR

Obec Siladice

Lýdia Machová

24.05.2024

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

OCUSI/Z31-HM/2024

30,00 EUR

Obec Siladice

Lýdia Machová

23.05.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2024

OCUSI/Z29-DO/2024

300,00 EUR

Obec Siladice

Turistický oddiel Siladice

21.05.2024

Zmluva so sprostredkovateľom

OCUSI/Z22_SZ/2024

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Siladice

15.05.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2024

OCUSI/Z27-DO/2024

500,00 EUR

Obec Siladice

Občianske združenie Siladická ruža

29.04.2024

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OCUSI/Z21-AS/2024

1 080,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Siladice

13.04.2024

Zmluva o dielo

OCUSI/Z25-ZD/2024

69 277,70 EUR

REMONT SK, s.r.o.

Obec Siladice

04.04.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCUSI/Z24-NZ/2024

90,00 EUR

Obec Siladice

Miroslava Brošová

03.04.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OCUSI/Z23-NZ/2024

Neuvedené

Obec Siladice

Wu Shu team Slovakia

15.03.2024

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

OCUSI/Z20-PS/2024

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Siladice

12.03.2024

Dodatok k zmluve č. S99T100005 o zvoze a skládkovaní odpadu

OCUSI/Z5-OZ/2024

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: