Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

111 020,70 EUR

CS, s.r.o.

Obec Siladice

19.04.2016

Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obce

Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obceč.1012

0,00 EUR

Obec Siladice

AKU-TRANS spol.s.r.o.

14.04.2016

Obec Siladice

Zmluva o zbere odpadu zn.2016/Vr/Obec_Siladice

0,00 EUR

Obec Siladice

BOMAT, s.r.o.

23.03.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

940,00 EUR

Obec Siladice

Jaroslav a Eleonóra Pavlusíkoví

23.02.2016

zmluva o vyhotovení diela

Zmluva o vyhotovení diela

0,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Siladice

19.02.2016

Zmluva o poskytovaní služby In-Biz- Hlavná zmluva

Zmluva o poskytovaní služby In-Biz- Hlavná zmluva

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Siladice

29.01.2016

Zmluva o vykonávaní služieb

ZMLUVA č. 006/2016

142,50 EUR

Radoslav Husarovič - H.P.T.&BEPOS plus

Obec Siladice

30.12.2015

Poistná zmluva Biznis Plus

Poistná zmluva Biznis Plus

0,00 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Siladice

27.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové c

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Siladice

23.07.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 772,72 EUR

ROVEZ, s.r.o.

Obec Siladice

22.07.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 700,00 EUR

PROUNION a.s.

Obec Siladice

27.04.2015

Zmluva o odbere odpadu zn. 2015/Vr/Obec_Siladice

Zmluva o odbere odpadu zn.2015/Vr/Obec_Siladice

0,00 EUR

BOMAT, s.r.o.

Obec Siladice

10.03.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121457726

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Siladice

12.11.2014

Zmluva o poskytnutí služieb

2014/64

0,00 EUR

PROUNION a.s.

Obec Siladice

13.05.2014

Kúpna zmluva č. 1/2014

1/2014

1 830,00 EUR

Mária Durinová a Emil Durina

Obec Siladice

Dodatok č.9 - Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok č.9 - Zmluva o zriadení spol.obec.úradu

0,00 EUR

Mesto Leopoldov

Obec Siladice

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. kapitoly Minis

4 956,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Siladice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: