Navigácia

Obsah

Keramika

Siladice sú známe aj povestnou siladickou keramikou.

Rozlišovacím znakom modranskej a siladickej keramiky je ruža. Najskôr bola dominantou motívu modranská ruža. Neskôr sa na odlíšenie začala maľovať siladická ruža, ktorá sa často zhoduje s ružami na výšivke kroja. Po čase sa pod miernym vplyvom modranskej vyvinula do dnešnej podoby. Ostatné motívy ( cibuľky, listy, .... ) sú takmer zhodné.

História výroby keramiky siaha do počiatkov osídlenia siladíc Slovanmi. Dnešná typická siladická keramika má svoje korene v Modre a v habánskej keramike. V 50. rokoch prišli do Siladíc z Modry majstri František Polakovič a Ján Sklenár. Najskôr vyrábali po domácky pre MNV Siladice. Roku 1962 OPMP Hlohovec prestaval niekoľko hospodárskych budov na dielňu, kde začali pracovať majstri aj s manželkami. Roku 1963 prišli Stanislav Polakovič a Jozef Dudáš, mladí učni z Modry. Tak sa stala siladická dielňa manufaktúrou. Neskôr boli snahy o rozšírenie dielne, ktoré sa však neuskutočnili z priestorových dôvodov.

Dnes tradíciu tvorby keramiky udržujú Alexander Sklenár a Roman Polakovič. Obaja prevzali remeslo po svojich rodičoch a tvoria na objednávku.