Navigácia

Obsah

Dotácie poskytované z rozpočtu obce

VZN_1_2022__ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.pdf (761.14 kB)

Účinnosť VZN č. 1/2022 od: 23.10.2022

Žiadosti o poskytnutie dotácií je potrebné predložiť na Obecný úrad v Siladicach v zmysle VZN č. 1/2022 do 31.10.2022

  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Siladice v kompetencii OZ.docx 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Siladice v kompetencii starostu.docx 

 

Prechodné ustanovenie:

Pri zúčtovaní dotácií schválených OZ pre rok 2022 sa použije postup podľa VZN č. 2/2012