Navigácia

Obsah

                      Dotácie z rozpočtu obce Siladice 

 

             Schválené dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2023 

Názov organizácie:  Schválená výška dotácie v EUR
Turistický oddiel Siladice 300,00
Základná organizácia JDS Siladice 500,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Zelenice 250,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice 250,00
Občianske združenie Siladická ruža 500,00
Telovýchovná jednota Družstevník Siladice 6.000,00
Siladický folklórny spolok 200,00
SPOLU:                  8.000,00

 

 VZN_1_2022__ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.pdf (761.14 kB)

 

Účinnosť VZN č. 1/2022 od: 23.10.2022

Žiadosti o poskytnutie dotácií je potrebné predložiť na Obecný úrad v Siladicach v zmysle VZN č. 1/2022 do 31.10.2022

  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Siladice v kompetencii OZ.docx 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Siladice v kompetencii starostu.docx 

 

Prechodné ustanovenie:

Pri zúčtovaní dotácií schválených OZ pre rok 2022 sa použije postup podľa VZN č. 2/2012