Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SILADICIACH

 

Ing. Zuzana Nosková            

Vladimír Hábel                       

Ing. Michal Mesároš                        

Mgr. Andrej Lackovič                 

Daniel Rau                   

Ing. Janka Antalová             

Jozef Trnovec 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Siladiciach