Navigácia

Obsah

Tlačivá

Vyúčtovanie dotácie - tlačivo na vyplnenie

Dotácie - Príloha č.2 v kompetencii OZ 

Dotácie - Príloha č.1 v kompetencii starostu 

Malý zdroj znečistenia - žiadosť

Ohlásenie drobnej stavby 

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadost o pridelenie súpisneho čísla

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

Oznámenie o výrube pri obnove ovocných drevín

Žiadosť na prenájom NP KD

SMS NOTIFIKÁCIE

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Formulár pre odpad FO

Formulár pre odpad PO

Priznanie k DzN platné od 1.9.2023

Potvrdenie o prijatí DzN

Poučenie na vyplnenie DzN platné od 1.9.2023

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov

Žiadosť o oslobodenie od poplatku - daň za psa

Žiadosť o rozkopávku

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín