Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

Malý zdroj znečistenia - žiadosť

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadost o pridelenie súpisneho čísla

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

Oznámenie o výrube pri obnove ovocných drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín resp. krovín

Žiadosť na prenájom NP KD

SMS NOTIFIKÁCIE