Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

Malý zdroj znečistenia - žiadosť

Ohlásenie drobnej stavby 

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadost o pridelenie súpisneho čísla

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

Oznámenie o výrube pri obnove ovocných drevín

Žiadosť na prenájom NP KD

SMS NOTIFIKÁCIE

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Formulár pre odpad FO (639.59 kB)

Formulár pre odpad PO (465.22 kB)

Priznanie k DzN

Potvrdenie o prijatí DzN

Poučenie na vyplnenie DzN

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov

Žiadosť o oslobodenie od poplatku TKO, DAŇ ZA PSA (24.83 kB)

Žiadosť o rozkopávku (26.33 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (285.03 kB)