Navigácia

Obsah

vystavka1

vystavka2

21.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do VÚC 04.11.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, voľby do VÚC 04.11.2017

Detail Oznamy

30.08.2017

odpúšťanie vody z koncových hydrantov

odpúšťanie vody z koncových hydrantov

Detail Kalendár akcií

01.08.2017

Oznam Spoločného obecného úradu

Oznam Spoločného obecného úradu

Detail Oznamy

03.07.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec.

Detail Oznamy

28.06.2017 - 31.12.2017

Voľby do VÚC 2017

Detail Voľby do VÚC

21.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do VÚC 04.11.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, voľby do VÚC 04.11.2017

Detail

01.08.2017

Oznam Spoločného obecného úradu

Oznam Spoločného obecného úradu

Detail

03.07.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec.

Detail

20.04.2017

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ - OKO DOLNÉHO POVAŽIA

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ - OKO DOLNÉHO POVAŽIA

Detail

FotoFotoErb


Súčasný erb obce vychádza z erbovej pečate s poľnohospodárskym motívom z roku 1782. Blazón, teda slovný opis erbu podľa heraldických pravidiel, má túto podobu: v zelenom štíte nad zlatou položenou motykou bez rukoväti strieborné, ostrím odvrátené radlice. 

Heraldický register Slovenskej republiky

 

 

15.08.2017

Návšteva štátnej tajomníčky MŠVV a Š SR

Dňa 15.08.2017 obec Siladice poctila svojou návštevou štátna tajomníčka MŠVV a Š SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. Vzácnu návštevu privítal starosta obce pán Róbert Repka.

Detail

25.07.2017

Memoriál A. Plevku

Dňa 22.07.2017 sa uskutočnil VIII. ročník memoriálu Alojza Plevku.

Detail

05.06.2017

Medzinárodný Deň Detí 2017

Dňa 03.06.2017 sa konal MDD na futbalovom ihrisku v Siladiciach. Pre deti boli pripravené súťaže, odmeny a rôzne zaujímavosti.

Detail

29.05.2017

SNÍMANIE MÁJA 2017

SNÍMANIE MÁJA 2017

Detail

15.05.2017

DEŇ MATIEK 2017

Dňa 14.mája 2017 sa uskutočnil v KD Siladice ,,DEŇ MATIEK,, Touto cestou chceme poďakovať deťom a pani učiteľkám z materskej a základnej školy za krásne vystúpenie, Uršulke Žákovej za sprevádzanie programu, súrodencom Střelcovým za spev a hudobné spríjemnenie popoludnia a tiež Andrejovi Lackovičovi.

Detail