Navigácia

Obsah

vystavka1

vystavka2

20.10.2017

OBEC SILADICE INFORMUJE - MIESTO PRE ZBER HALUZINY

OBEC SILADICE INFORMUJE MIESTO PRE ZBER HALUZINY A DROBNÝCH KONÁROV JE: Priestor vedľa vedľajšieho futbalového ihriska, ktorý je označený reflexným prvkom (žiadame občanov, aby vyvážali iba konáre a nie trávu !!!) Bližšie informácie nájdete aj na úradnej tabuli obce.

Detail Oznamy

17.10.2017

OZNAM - KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI

Prosíme občanov, aby ojazdené pneumatiky nevhadzovali do veľkokapacitných kontajnerov. Pneumatiky je možné odovzdať na zberné miesta, ktorých zoznam prikladáme v linku. Bližšie informácie nájdete aj na plagátoch na nástenkách obce Siladice.

Detail Oznamy

16.10.2017

OZNAM - VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

OZNAM - VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Detail Oznamy

13.10.2017

OZNAM - VÝDAJ JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

OZNAM - VÝDAJ JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

Detail Oznamy

20.10.2017

OBEC SILADICE INFORMUJE - MIESTO PRE ZBER HALUZINY

OBEC SILADICE INFORMUJE MIESTO PRE ZBER HALUZINY A DROBNÝCH KONÁROV JE: Priestor vedľa vedľajšieho futbalového ihriska, ktorý je označený reflexným prvkom (žiadame občanov, aby vyvážali iba konáre a nie trávu !!!) Bližšie informácie nájdete aj na úradnej tabuli obce.

Detail

17.10.2017

OZNAM - KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI

Prosíme občanov, aby ojazdené pneumatiky nevhadzovali do veľkokapacitných kontajnerov. Pneumatiky je možné odovzdať na zberné miesta, ktorých zoznam prikladáme v linku. Bližšie informácie nájdete aj na plagátoch na nástenkách obce Siladice.

Detail

16.10.2017

OZNAM - VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

OZNAM - VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Detail

13.10.2017

OZNAM - VÝDAJ JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

OZNAM - VÝDAJ JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

Detail

21.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do VÚC 04.11.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, voľby do VÚC 04.11.2017

Detail

FotoFotoErb


Súčasný erb obce vychádza z erbovej pečate s poľnohospodárskym motívom z roku 1782. Blazón, teda slovný opis erbu podľa heraldických pravidiel, má túto podobu: v zelenom štíte nad zlatou položenou motykou bez rukoväti strieborné, ostrím odvrátené radlice. 

Heraldický register Slovenskej republiky

 

 

16.10.2017

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE OKO DOLNÉHO POVAŽIA

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE OKO DOLNÉHO POVAŽIA

Detail

15.08.2017

Návšteva štátnej tajomníčky MŠVV a Š SR

Dňa 15.08.2017 obec Siladice poctila svojou návštevou štátna tajomníčka MŠVV a Š SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. Vzácnu návštevu privítal starosta obce pán Róbert Repka.

Detail

25.07.2017

Memoriál A. Plevku

Dňa 22.07.2017 sa uskutočnil VIII. ročník memoriálu Alojza Plevku.

Detail

05.06.2017

Medzinárodný Deň Detí 2017

Dňa 03.06.2017 sa konal MDD na futbalovom ihrisku v Siladiciach. Pre deti boli pripravené súťaže, odmeny a rôzne zaujímavosti.

Detail

29.05.2017

SNÍMANIE MÁJA 2017

SNÍMANIE MÁJA 2017

Detail