Navigácia

Obsah

Aktuality

18.09.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.09.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.09.2020

Detail Oznamy

14.09.2020

HROBOVÉ MIESTA - OZNAM

HROBOVÉ MIESTA - OZNAM

Detail Oznamy

10.09.2020 - 26.09.2020

Oznámenie o uložení zásielky - Martina Šimová

Detail Úradná tabuľa

09.09.2020

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy 2020/2021 - Pripomienky

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy 2020/201 - Pripomienky

Detail Oznamy

28.08.2020

Optická sieť telekomunikačného operátora Slovak Telekom a.s. - Oznámenie

Optická sieť telekomunikačného operátora Slovak Telekom a.s. OZNÁMENIE Vážení občania - oznamujeme vám, že telekomunikačný operátor Slovak Telekom a.s. v našej obci pripravuje rekonštrukciu svojej siete celoplošnou výstavbou novej optickej siete verejnej elektronickej komunikácie. Jej účelom je zabezpečiť poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb ako je - internet + telefón + digitálna televízia a domáce video prostredníctvom bezplatného zavedenia optického vlákna do každej domácnosti a objektu v zmysle Uznesenia vlády SR o prístupe k širokopásmovým elektronickým službám v SR. Plánovaný termín začatia realizácie je 2. polrok 2021. V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že v najbližších dňoch bude do každej domácnosti distribuované spoločnosťou TELECOMPROJEKT spol.s.r.o. Bratislava oznámenie, ktorého súčasťou bude aj návratné tlačivo ,,SÚHLAS,,. Venujte tomuto oznámeniu náležitú pozornosť a vyplnené tlačivo súhlas vo vratnej obálke zašlite spoločnosti TELECOMPROJEKT spol.s.r.o. Vyplnené tlačivo súhlas bude slúžiť pre správne naprojektovanie pripojenia vášho domu na pripravovanú optickú sieť. Tlačivo ,,SÚHLAS,, nájdete na stránke www.siladice.sk

Detail Oznamy

20.08.2020

POZVÁNKA - SILADICKÁ KOTLÍKOVICA - 29.08.2020

POZVÁNKA - SILADICKÁ KOTLÍKOVICA - 29.08.2020

Detail Oznamy

20.07.2020

Oznam Obecného úradu

Dňa 30.07.2020 (t. j. štvrtok) sa uskutoční odpúšťanie vody z koncových hydrantov v obci. Z toho dôvodu môže prísť k znečisteniu vody a nízkemu tlaku, preto žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili. V prípade nepriaznivého počasia, bude vyhlásený náhradný termín.

Detail Aktuality

07.07.2020

Dôležitý OZNAM!

Vývoz komunálneho odpadu - 8. júl 2020

Detail Oznamy

01.07.2020

OZNAM - Odpis vody v domácnostiach

Odpis vody v domácnostiach

Detail Oznamy