Navigácia

Obsah

Počet obyvateľov k 31.12.2018                                 711

Narodenie

1 dievča

2 chlapci

Úmrtia

5 žien

6 mužov

Prisťahovaní

13 žien

11 mužov

Odsťahovaní

7 žien

7 mužov

 

Počet obyvateľov k 1.1. 2018  ............................709