Obsah

PHSR Obce Siladice - Dotazník pre občanov 

(Dotazník pre občanov pre prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2023-2030)

 

Vážení spoluobčania,

Obec Siladice v tomto čase realizuje spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2023- 2030, cieľom ktorého je hlavne zvýšiť kvalitu života obyvateľov v obci. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý sme vypracovali za účelom získania informácií o spokojnosti resp. nepokojnosti so životom v obci, s poskytovanými službami, vybavenosťou, atď.  Chceli by sme získať Váš pohľad -  pohľad obyvateľov, ktorí žijú v obci, s akými problémami sa stretávate, čo je pre Vás dôležité v prvom rade riešiť,  do ktorých oblastí rozvoja obce smerovať investície, respektíve ktoré oblasti výraznejšie podporovať, aby sa zvýšila atraktivita života obce a jej prostredia.  

Dotazník je anonymný, získané údaje budú použité výlučne na prieskumné účely. Za pravdivé a úplné vyplnenie dotazníka a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Dotazník je potrebné vyplniť najneskôr do dňa 18.08.2023

DOTAZNÍK ONLINE NÁJDETE TU: 

Vyplniť formulár

DOTAZNÍK V PAPIEROVEJ FORME NÁJDETE:

Vo vstupnom vestibule Obecného úradu v Siladiciach počas stránkových dní, ktorý je po vyplnení potrebné vhodiť do označenej krabice ,,PHSR - DOTAZNÍK PRE OBČANOV,,.

_______________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZÁCIA PHSR OBCE SILADICE 

PHSR AKTUALIZÁCIA (1.31 MB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2014-2020 si môžete prečítať tu:

PHSR obce Siladice