Obsah

Armwrestling

26.Majstrovstvá Slovenska Seniorov a Juniorov v Armwrestlingu