Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu

 

a určil deň ich konania na sobotu 08. júna 2024

voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

 

Viac informácii nájdete na: https://www.minv.sk/?volby-ep

_______________________________________________________________________________________________

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený tu: Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

                                                                                                         Informácia pre voliča v anglickom jazyku