Obsah

Základné informácie

 

Evanjelici v Siladiciach po cirkevno-organizačnej stránke patria ako fília k cirkevnému zboru Horné Zelenice. Evanjelické bohoslužby v Siladiciach sa konajú od dňa 8.11.1958, keď po potrebných úpravách  začala budova bývalej evanjelickej školy slúžiť ako modlitebňa. Dodnes sú na budove a v jej okolí vykonané mnohé ďalšie úpravy a v súčasnosti je z nej, na adrese Siladice 29, krásny kostol na slávu Pánovu. (Viac o dejinách fílie a kostola si môžete prečítať v časti História kostola v Siladiciach)

Bohoslužby sa konajú v nedele a vo sviatky o 9.h.

V advent a v pôste sa konajú večerné bohoslužby.

Detská besiedka sa koná v klubovni  Obecného úradu v stredu o 16.h.

Zbor vydáva časopis Zelenický spravodaj (dostupný na internete).

Viac o živote zboru a aktualitách si môžete prečítať na webstránke zboru:  zelenice.evav.cz

Kontakt: Farský úrad Horné Zelenice 44, 920 52 p.Siladice, farárka Olina Kolar 0944 067 969, e-mail: ecavzelenice@gmail.com