Navigácia

Obsah

Jozef Pospíšil

Jozef PospíšilPamätná medaila  predsedu TTSK in memoriam Jozefovi Pospíšilovi 

Jozef Pospíšil

Jozef Pospíšil

Názov dokumentu: Jozef Pospíšil pri tvorbe sôch Hviezdoslava a Štúra

Pôvodca: Archív výtvarného umenia SNG

Jozef Pospíšil

Jozef Pospíšil

Názov dokumentu: Portrétne fotografie z rôznych období života 

Pôvodca: Archív výtvarného umenia SNG

 

Jozef Pospíšil

Jozef Pospíšil

Názov dokumentu: Rodný dom 

Pôvodca: Archív výtvarného umenia SNG

Jozef Pospíšil

 

Ján Šimonovič 

Ján Šimonovič

Tvorba Jána Šimonoviča

 

Básnické zbierky                               Ocenenia

 

PYRAMÍDA,1964                                  Cena Ivana Krasku, SLF 1965

OBRAZOTVORNÁ LÚKA, 1968

BELAVÁ Z HELÉNSKEHO SVETA, 1969   Cena vydavateľstva SMENA za rok 1969

ÚTEK Z JÚLA, O SRDCIACH, 1970

SEN, JAMA VO MNE, 1971                    Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ                                                         za básnické dielo

VYSOKO MIZNÚ VTÁKY, 1972               Cena Rudolfa Jašíka za rok 1972,                                                                       SMENA, za dielo a za báseň Deti

DETI, 1973

VYBRANÉ BÁSNE, 1973

TICHÝM KRIKOM, 1974                        Cena vydavateľstva SMENA za rok 1974

MESTO, 1976                                       Cena vydavateľstva SMENA za rok 1976

                                                           Cena NV HM Bratislavy za poému                                                                      MESTO, 1979

DETI, MESTO, CHVENIE, 1980

ŽIVOT O SNE, 1981                             Cena ZSS za rok 1981 za zbierky                                                                      Chvenie, Život o sne

                                                           SMENA, Pamätný list v Siladiciach, 1982

VČAS, 1983                                         Cena Rudolfa Jašíka za rok 1983, SMENA

                                                           Čestný titul Zaslúžilý umelec, 1984

HUSTÝ ČAS, 1984                                Cena ZSS za rok 1984               

RODÁCI, 1986                                     Prémia SLF za dielo Rodáci

                                                           Zlatá medaila ÚV SZŽ za básnickú                                                                      tvorbu, 1989

ZO STRIEBORNÉHO RÁZCESTIA, 1990

KRK ĽALIE, 1993

SKEPSA, 1995                                     Prémia SLF in memoriam za dielo                                                                                                                                 

 

Knižky esejí

 

PRÓZA O BÁSNI, 1972

NA MARGO BÁSNE, 1988

PASTIER SLOV, 1994

 

Preklady

 

F.A.Faiz: Ruka vánku, 1965

H.M. Enzensberger: Obrana vlkov, 1966

R. Alberti: Premeny býka, 1967

F.G.Lorca: Raz do vyhne vošla luna, 1969        Prémia vydavateľstva Slovenský                                                                     spisovateľ za umelecký preklad

G.A. Bécquer: Šum bozkov v trepotaní krídel, 1971

J.R.Jiménez: Srdce v nepohode, 1974              Prémia vydavateľstva Slovenský                                                                     spisovateľ za umelecký preklad

F.G.Lorca: Tak som ťa videl, 1975                    Cena Jána Hollého za umelecký                                                                     preklad, SLF 1975

Elsa Clarová: Voda a oheň, 1978

S. Jesenin: Pieseň nad poľami, 1981

 

Imrich Polakovič

Imrich Polakovič